Een goed onderhouden groene omgeving biedt meerwaarde

Het groenbedrijf van De Betho verzorgt professioneel groenonderhoud voor gemeentes, instellingen en organisaties
De medewerkers in ons groenbedrijf worden geschoold op het gebied van veiligheid. Onze medewerkers en vakbekwame leidinggevenden leveren kwaliteit. Ook traint het groenbedrijf BTO-kandidaten die uitstromen naar externe arbeidsplaatsen.

Ons pakket groenwerkzaamheden bestaat uit:
• onderhoud van openbare ruimtes in dorpen en steden
• beplanting van en onderhoud aan rotondes
• onderhoud plantsoenen en borders voor gemeentes, instellingen en bedrijven.

De Betho: een betrouwbare en innovatieve zakelijke partner voor bedrijven
Diverse Zeeuwse bedrijven en gemeentes besteden hun groenwerk volledig of deels uit aan De Betho. De Betho en haar mensen zijn goed in volgens overeengekomen richtlijnen uitvoeren van groenonderhoud. Voor een groot deel van onze klanten werken we al jaren aan een stuk en voor andere klanten verrichten we periodiek werkzaamheden. 

Vindingrijk en betrouwbaar
Ons management werkt en denkt oplossingsgericht in het belang van de klant en onze medewerkers. Daarbinnen zoekt zij met wederzijds begrip naar de beste oplossingen en afspraken. Het groenbedrijf van de Betho gaat voor lange-termijn-samenwerkingen en begrijpt als geen ander dat vertrouwen moet groeien.