Een product maken of juist uit elkaar halen is mooi werk

In ons (de)montagebedrijf werken mensen aan het (de)monteren van diverse producten en apparatuur. Denk daarbij aan lichtbakken, -armaturen, meet- en computerapparatuur, huishoudelijke apparaten en meer. Daarnaast worden binnen ons (de)montagebedrijf BTO-kandidaten getraind die later uitstromen naar externe banen. 

De Betho: een betrouwbare en innovatieve zakelijke partner voor bedrijven
Diverse bedrijven besteden hun (de)montage werk volledig of deels uit aan De Betho. De Betho en haar mensen zijn goed in het volgens de door de klant gestelde richtlijnen werken aan (de)montagewerk. Voor een groot deel van onze klanten werken wij al jaren aan een stuk en voor andere klanten verrichten we periodiek werkzaamheden. 

Vindingrijk en betrouwbaar
De Betho werkt en denkt oplossingsgericht in het belang van de klant en onze medewerkers. Daarbinnen zoekt zij met wederzijds begrip naar de beste oplossingen en afspraken.