De Betho is actief met vier sociale werkbedrijven

Onze sociale werkbedrijven werken voor klanten verspreid over ons lokaal werkgebied: Zuid- en Noord-Beveland en Tholen. Daarnaast verrichten wij ook werkzaamheden voor klanten buiten ons werkgebied. Denkt u hierbij vooral aan verpakkings- en (de)montagewerk afkomstig van het binnen- en buitenland.

Onze bedrijven:
• De Betho (de)montagebedrijf
• De Betho verpakkingsbedrijf
• De Betho groenbedrijf
• De Betho schoonmaakbedrijf

Bij deze bedrijven zijn ruim 700 mensen werkzaam. De vier bedrijven worden aangestuurd door ervaren en professionele bedrijfsleiders en werkmeesters. De bedrijven bieden enerzijds werk aan mensen uit onze doelgroep: ‘mensen met een arbeidsbeperking en anderzijds aan mensen die via een BTO-traject klaargestoomd worden voor een externe werkplek.

Trouwe klanten

Onze klanten mogen verwachten dat wij gemaakte afspraken nakomen en dat wij aan onze verplichtingen voldoen. Daarnaast hechten veel klanten waarde aan hun bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden.

Onze vier bedrijven verzetten bergen werk en het merendeel van onze medewerkers is trots op de individuele en gezamenlijke prestaties. Dit levert ons trouwe klanten op en daar doen we het voor.

De Betho begeleidt, traint en ontwikkelt mensen via haar BTO-traject

Zoveel mogelijk medewerkers begeleiden naar externe arbeidsplaatsen is ons doel
Zo voeren wij namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen de Wet sociale werkvoorziening uit. Daarnaast spelen wij een ondersteunende rol voor wat betreft de Wet werk en bijstand. Hierbinnen staat de ontwikkeling van de werknemer centraal.

Het is onze doelstelling elke Betho-medewerker of BTO-kandidaat te begeleiden naar een reguliere arbeidsplaats buiten De Betho. Hierbij tekenen wij aan dat een deel van onze medewerkers niet extern kan functioneren. Deze mensen bieden wij beschermd werk.