Privacyverklaring De Betho

De Betho hecht grote waarde aan privacy van medewerkers, cliënten, klanten, leveranciers, dienstverleners en bezoekers, waaronder ook u als websitebezoeker.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om de dienstverlening en/of zakelijke regelingen met de betrokkene mogelijk te maken. Verwerkingsdoelen, die deze belangen niet dienen, worden niet nagestreefd, tenzij dit door overheidsinstanties opgelegde verwerkingen betreft. In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden met belanghebbende overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de opdrachtverstrekkende gemeente of het UWV.

Persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode dat ze noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en/of de zakelijke regeling. Hierbij kunnen wettelijke bewaartermijnen prevaleren.

Betrokkenen kunnen verzoeken voor het opvragen, wijzigen of verwijderen van gegevens schriftelijk indienen bij de directeur van De Betho (Klein Frankrijk 2, 4461ZM Goes).

Als uw persoonsgegevens bij De Betho verwerkt worden dan is de toegang tot die gegevens beperkt tot medewerkers die daar vanwege hun functie noodzakelijk gebruik van moeten maken en uiteraard uzelf.

Om te bevorderen dat in alle facetten voldaan wordt aan de eisen in de AVG heeft De Betho ter ondersteuning hiervan, een Functionaris gegevensbescherming aangesteld (fg@debetho.nl).

Bij het verzenden van een e-mailbericht naar info@debetho.nlof andere op de website genoemde functionarissen, zullen gegevens zoals uw email adres en eventuele overige gegevens die u in het bericht plaatst, gebruikt worden op de wijze zoals hierboven vermeld.

Bij uw bezoek aan onze website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele cookies, die als doel hebben het bezoek aan onze website zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er worden geen gegevens opgeslagen die van belang zijn op uw privacy.

In geval van al dan niet bewuste beïnvloeding van de werking van onze website kan het IP-adres, waar vandaan onze website werd bezocht, gebruikt worden om de herkomst van problemen te kunnen traceren. Dit geldt evenzo voor het oplossen van eventuele verbindingsproblemen.

De Betho is niet verantwoordelijk voor verwerking van gegevens op externe sites, waarnaar via een link op de websites van De Betho en De Bethode, doorgeklikt kan worden. Een voorbeeld van zo’n externe site is YouTube.