Voldoen we aan de webrichtlijnen?

De Betho vindt het belangrijk dat iedereen de website kan gebruiken: jong, oud, laagopgeleid of hoogopgeleid. Daarom zijn wij bezig om de website te laten voldoen aan de overheidsstandaard voor de toegankelijkheid van websites. Als we voldoen aan deze standaard, is de website beter leesbaar en makkelijker te gebruiken voor verschillende doelgroepen.

Deze kennisgeving mbt de toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 03-02-2023.

Deze geldt voor de website:
https://www.debetho.nl