Nadat op donderdag 4 april het Participatielab van De Betho door wethouder Andre van der Reest formeel was geopend, was het op 8 april de beurt aan Scalda en de studenten.

Nieuwe uitdagingen aangaan in het participatielab van De Betho

Schoorvoetend kwamen de studenten naar binnen en werd er een eigen plekje in het klaslokaal “geclaimd”. Hoewel de groep een dwarsdoorsnede is van deelnemers uit nagenoeg alle afdelingen, bleek dat gezamenlijk voor een nieuwe uitdaging staan een gemeenschappelijke factor was. Zoals bij iedere start van “iets nieuws” bleek ook nu dat er veel vragen werden gesteld. Na een gedegen introductie over de opleiding vanuit Scalda werd er een voorstelrondje georganiseerd, maar daarna werd er echt gestart met het formele programma.

Tijdens de theorielessen zullen vakken als Nederlands, rekenen, burgerschap (lees maatschappijleer) en solliciteren de revue passeren. Aan het einde van de eerste dagen gaven zowel de studenten als de docenten aan deze eerste dag behoorlijk vermoeiend te vinden. Hopelijk zal de gewenning hierin snel worden gevonden.

Lees meer over ons Participatielab

Voor iedereen werkt De Betho aan een inclusieve toekomst

Een inclusieve toekomst staat voor een samenleving waarin alle mensen, ongeacht hun achtergrond, capaciteiten of identiteit, gelijke kansen hebben en volledig kunnen deelnemen aan alle aspecten van het leven. Dit omvat toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, politieke participatie, sociale activiteiten en meer, zonder discriminatie of uitsluiting op basis van bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of religie. Een inclusieve toekomst streeft naar het creƫren van een samenleving waarin diversiteit wordt omarmd, waar iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd, en waar gelijke kansen en rechten voor iedereen gelden.