De ondernemingsraad van De Betho denkt mee

Stel je vraag aan of deel je opmerking met de ondernemingsraad!

  • Gebruik een formulier uit het vak bij de OR zuil
    *Je kunt anoniem of met naam* je vraag/opmerking indienen
    *Wanneer jij je naam hebt vermeld, ontvang je een persoonlijke terugkoppeling
  • Schrijf je vraag op en stop het ingevulde formulier in de gleuf van de postbus
  • We nemen iedere melding serieus en in behandeling
  • Indien nodig behandelen we dit als agendapunt in de volgende OR vergadering

Wat missen we in de kantine?

Momenteel loopt er een project binnen De Betho om te inventariseren wat er mogelijk is om in de kantine aan te bieden of te doen.

Enkele voorbeelden:

  • Opleidingen volgen
  • Verzorgen van soep, broodjes, maaltijden, frisdranken, fruit e.a.

Om die reden willen we inventariseren wat de behoefte(s) van onze medewerkers zijn. Jullie persoonlijke reacties nemen we mee in het overleg met het MT. Geef jouw input door via de OR postbus.

OR leden