Stagelopen bij De Betho

De Betho heeft doorlopend mogelijkheden ten aanzien van beschikbare stageplaatsen voor leerlingen uit het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) en het PRO (Praktijk Onderwijs). Leerlingen kunnen al vroeg in de opleiding een snuffelstage doen waarbij ze kennis kunnen maken met de verschillende afdelingen en bedrijfsonderdelen binnen De Betho. Daarnaast kunnen we leerlingen duurzaam plaatsen voor een volwaardige stage. Maatwerk is tevens mogelijk zodat voor iedere leerling een passende plek kan worden gevonden en geboden. Leerlingen kunnen ervaring opdoen in een bedrijfsmatige omgeving en vaardigheden leren die helpen bij het vinden van een baan na afloop van hun opleiding.

Informatie en Contact

Voor meer informatie over De Betho kunt u onze website verder raadplegen. Contact opnemen m.b.t. deze stageplek loopt via onze HR-afdeling:

Download de complete vacature

Deel deze vacature, kies jouw platform!

Organisatie

Onze opdracht en ons doel is om onze medewerkers te ontwikkelen en te begeleiden naar een zo regulier mogelijke arbeidsplek. De Betho voert namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-BevelandReimerswaal en Tholen de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek bieden wij mogelijkheden om te werken binnen onze eigen bedrijfsonderdelen en vanuit een modern en functioneel pand in Goes. Bij De Betho werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen:

  • Verpakkingsbedrijf (verpak, ompak, inpak, labelling, etc.)
  • Montagebedrijf (montage, demontage, assemblage, etc.)
  • Schoonmaakbedrijf (schoonmaakdiensten algemeen)
  • Groenbedrijf (groenvoorziening openbare ruimte)
  • Externe Plaatsingen (detachering, begeleid werk, etc.)

Ons Schoonmaak- en Groenbedrijf werkt o.a. voor gemeenten en woningbouwverenigingen in het werkgebied, De Bevelanden en Tholen. Daarnaast voor bedrijven en organisaties in het zelfde gebied. Het Verpakkings- en Montagebedrijf is niet regio gebonden, we werken voor meerdere nationale en internationale bedrijven en organisaties.

De bedrijfsonderdelen worden aangestuurd vanuit 2 bedrijfsbureaus, met ervaren en professionele coördinatoren en werkleiding. De bedrijfsonderdelen bieden enerzijds werk aan mensen uit de diverse doelgroepen; mensen met een arbeidsbeperking dan wel een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Anderzijds aan mensen die via een BTO re-integratietraject worden klaargestoomd voor een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt.

Meer informatie over De Betho