Werken bij de Betho

Voor wie is de sociale werkvoorziening bedoeld?

Voor mensen die, als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zelf geen baan kunnen vinden op de arbeidsmarkt, maar die wel graag willen werken.

 

Het doel is deze mensen binnen de sociale werkvoorziening zodanig te ontwikkelen dat alle beschikbare talenten worden gebruikt om de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden.

 

 

Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk een Wsw dienstverband te krijgen. Zie onderstaande toelichting.

 

Participatiewet biedt betere kansen op werk

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. Alle mensen met een bijstandsuitkering vallen vanaf 1 januari 2015 onder deze wet. Dat geldt ook voor mensen die op 31december 2014 op de wachtlijst staan voor de Wsw. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De gemeente voert de Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/gevolgen-participatiewet

Extra banen

Werkgevers en de overheid zorgen de komende jaren voor 125.000 extra banen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met weinig kans op werk. Bijvoorbeeld mensen met een handicap en mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst voor de Wsw staan. Als dat nodig is kan de gemeente een werkgever ondersteunen met loonkostensubsidie, begeleiding en aanpassing van de werkplek. En wie werkt, krijgt salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Opgemerkt wordt hierbij dat uw uitkeringsinstantie verantwoordelijk is voor uw reïntegratie, dit kan dus de gemeente of het UWV zijn.

Waar kan ik terecht in 2015!

Vanaf 2015 kunt u voor al uw Werk en Inkomen zaken terecht bij het WIZ- loket. Dit is een loket voor alle klanten Werk en Inkomen die woonachtig zijn in de Bevelanden ( gemeenten Reimerswaal, Kapelle, Goes, Borsele en Noord-Beveland) en is gevestigd in het Stadskantoor te Goes.

 

De adres gegevens zijn:

 

GR de Bevelanden, afdeling WIZ (Werk, Inkomen en Zorg)

 

Bezoekadres:
M.A. de Ruiterlaan 2
4461 GE Goes

 

Postadres:
Postbus 2144
4460 MC Goes

 

Telefoonnummer: (0113) 239 100
E-mail: wiz@grdebevelanden.nl
Website: www.grdebevelanden.nl/wiz

 

Bent u woonachtig in de gemeente Tholen dan kunt u voor al uw Werk en Inkomen zaken terecht op het Stadkantoor te Tholen.

 

Bezoekadres:
Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen

 

Postadres:
Postbus 51
4690 AB Tholen

 

Telefoonnummer: (0166) 140 166
E-mail: gemeente@tholen.nl
Website: www.tholen.nl

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk