Betho Training en Ontwikkeling (BTO)

Wat doet BTO?

 

Zoals bij de introductie op de homepage vermeld, heeft ons bedrijf een ondersteunende rol bij de uitvoering van de Participatiewet. De gemeenten selecteren mensen die uit hoofde van deze wet een uitkering ontvangen om bij BTO werknemersvaardigheden aan te leren en enige werkervaring op te doen. De praktijk wijst uit dat zij hierdoor (weer) wennen aan arbeidsritme en met succes uit kunnen stromen naar een baan.

Medewerkers worden weer enthousiast om aan de slag te gaan. Met de vorming van BTO is De Betho de re-integratievoorziening geworden van de Bevelanden en Tholen.

Lees meer:

http://www.debetho.nl/blog/2017/03/06/nieuwe-activiteiten-via-betho-training-ontwikkeling-bto/

 

 

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk