Taal en werk

BTO biedt door middel van werk extra ondersteuning in de Nederlandse taalontwikkeling aan kandidaten, die bezig zijn met hun inburgering.

Voor alle duidelijkheid: bij BTO worden geen taallessen gegeven, maar wordt door middel van werkplekopdrachten geprobeerd de kandidaten te stimuleren om te overleggen met Nederlands sprekende collega’s. Dit alles gebeurt op de werkvloer in een reguliere omgeving.

Werkplekopdrachten zijn er om te leren samenwerken, om op de juiste manier te communiceren, hulp te leren vragen en om hulp te leren aanbieden.

De kandidaten gaan naar school waar ze theorie geleerd krijgen. Maar in praktijk blijven zij na school vaak hun moedertaal gebruiken, waardoor de ontwikkeling stagneert. Bij BTO worden zij zoveel als mogelijk gekoppeld in groepjes waarbij Nederlands dient gesproken te worden. Op een leuke en rustige manier leren de kandidaten wat het is om in een reguliere omgeving te moeten werken en waar zij tegenaan kunnen gaan lopen taal-technisch gezien.

Op de dagen dat de kandidaten niet naar school gaan, kunnen zij worden aangemeld bij BTO.

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk