Nieuwe activiteiten via Betho Training & Ontwikkeling (BTO)

De Betho breidt vanaf 1 januari 2017 haar activiteiten uit met direct inzetbare Training- en Ontwikkelingsmogelijkheden en faciliteiten voor mensen die zich bij de vijf Bevelandse gemeenten aanmelden voor de aanvraag van een bijstandsuitkering. Het gezamenlijk doel hierbij is om met wat extra steun, kennis en ervaring de snelste route (terug) naar de reguliere arbeidsmarkt uit te stippelen.

Het BTO-aanbod bestaat uit diverse groepsgewijze trainingen (o.a. op het gebied van sollicitatie vaardigheden, budgetbeheer, assertiviteit, etc.), persoonlijke coaching gesprekken en het afnemen van diverse testen (o.a. op het gebied van interesse, kennis, persoonlijkheid, etc.). Alle activiteiten zijn er op gericht om inzicht te verkrijgen in het individu en de (mogelijk) nog te nemen stappen richting actieve en structurele deelname aan het reguliere arbeidsproces.

De nadruk binnen BTO ligt op activering en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt ingezet op de mogelijkheden en kansen van de bewuste deelnemer en versterking van zijn/haar basisvaardigheden. Na afronding van de trainingsperiode dient er voor alle betrokkenen een duidelijk beeld te zijn van het nog te volgen traject. Daarnaast zorgt de ontwikkelingsperiode voor een actief arbeidsritme, de deelnemers breiden hun kennis en ervaring uit door uitvoer van bedrijfsmatige, actuele en nuttige werkzaamheden op het gebied van o.a. verpakking, (de-)montage, schoonmaak en groenvoorziening. Elke deelnemer wordt gedurende het gehele training- en ontwikkelingsproces ter zijde gestaan door een gemeentelijke klantmanager die namens GR De Bevelanden de regie heeft.

Tenslotte wordt er na de Training- en Ontwikkelingsperiode door alle betrokkenen (Kandidaat, Gemeente en De Betho) ingezet op het zoeken en vinden van een baan. De Betho beschikt via diverse bronnen over een dagelijks wisselend en daarmee actueel van vacatures. De kandidaten komen via het Werkplein bij De Betho dagelijks in contact met deze vacatures en hebben ter plaatse de faciliteiten tot hun beschikking om daar actief op te reageren en waar nodig hulp bij te ontvangen. Tegelijkertijd zijn de consulenten en arbeidsbemiddelaar van De Betho altijd in nauw contact met de bedrijven en organisaties in de regio zodat zij beschikken over de laatste gegevens en vacatures. Zij dragen bij aan de optimalisatie van kansen en uitstroom naar de arbeidsmarkt voor de kandidaten die gereed zijn gemaakt middels inzet van Betho Training & Ontwikkeling.

 

 

 

 

 

 

De officiele opening van BTO op 1 maart 2017 door de wethouders C. Miermans, A. Slenter-Jamar, A. van der Reest en H. de Kunder

 

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk